Garafarm – ECO Friendly, voľba ekologicky zmýšľajúceho záhradkára!

  • Ekologická taška

  • Kvety priateľské k včelám

  • Kvalita Garafarm

Počas uplynulých tridsiatich rokov si státisíce zákazníkov vybralo osivá spoločnosti Garafarm a stali sa pomocou našich produktov úspešnými záhradkármi. Ako zodpovedná firma považujeme za svoje poslanie širokou škálou produktov povzbudzovať našich zákazníkov k samostatnému záhradkárčeniu, aby sme aj takýmto spôsobom znížili svoju ekologickú stopu. V znamení udržateľnosti sme za posledné roky učinili množstvo zmien vo fungovaní nášho podniku, teraz však nastal čas, aby sme poskytli rukolapné výsledky aj našim zákazníkom. Takto vznikla limitovaná edícia Garafarm ECO Friendly obsahujúca kvety a okrasné trávy v sterilnom vnútornom balení z recyklovateľných materiálov, ktoré sa dostávajú na police predajní v špeciálnych papierových vreckách vyrobených z trávy.

Ekologické balenie

Papier vyrobený z trávy – ako to už napovedá názov – sa na rozdiel od tradičného papiera nevyrába z dreva, ale z odrezkov jednoklíčnych bylín. Vďaka tomuto každoročne sa obnovujúcemu, regionálne dostupnému materiálu sa nezníži iba počet vyrúbaných stromov, ale klesá aj množstvo emisií oxidu uhličitého vznikajúceho pri preprave a logistike. V porovnaní s papierom vyrobeným z dreva sa pri výrobe spotrebuje o 97% menej energie a o 99% menej vody, čím zastáva popredné miesto v oblasti alternatívnych baliacich materiálov. Papier vyrobený z trávy sa môže selektívne zbierať, k čomu každého nabádame, lebo sa tak baliaci materiál dostáva späť do kolobehu, čím sa zníži množstvo spotrebovaných prírodných zdrojov.

Bezplastová vnútorná ochrana

Papier vyrobený z trávy – ako to už napovedá názov – sa na rozdiel od tradičného papiera nevyrába z dreva, ale z odrezkov jednoklíčnych bylín. Vďaka tomuto každoročne sa obnovujúcemu, regionálne dostupnému materiálu sa nezníži iba počet vyrúbaných stromov, ale klesá aj množstvo emisií oxidu uhličitého vznikajúceho pri preprave a logistike. V porovnaní s papierom vyrobeným z dreva sa pri výrobe spotrebuje o 97% menej energie a o 99% menej vody, čím zastáva popredné miesto v oblasti alternatívnych baliacich materiálov. Papier vyrobený z trávy sa môže selektívne zbierať, k čomu každého nabádame, lebo sa tak baliaci materiál dostáva späť do kolobehu, čím sa zníži množstvo spotrebovaných prírodných zdrojov.

Udržateľná ponuka druhov – Okrasa záhrady, výživa pre včely

Širokou ponukou osív sme aj doteraz nabádali našich zákazníkov, aby nahradili zahraničné zeleniny, byliny a kvety často neznámeho pôvodu a presýtené chemikáliami produktmi z vlastnej záhradky. Kvety a okrasné trávy našej novej edície však nevznikli iba pre radosť malých záhradkárov. Pri výbere druhov bol našim prvoradým cieľom, aby sme podporovali aj prirodzený ekosystém nášho okolia, preto pestovaním väčšiny z nich poskytujeme potravu aj pre ohrozené, no nepostrádateľné včely.

V prípade rastlín s drobnými semienkami ponúkame zákazníkom granulované osivá. Týmto procesom sa semená obalia špeciálnym materiálom, čím sa rozmery zväčšia, jednoduchšie sa vysievajú, v dôsledku čoho budú rastliny rovnomernejšie rozmiestnené. Táto prídavná látka sa vplyvom vlhkosti rozpustí, preto treba venovať zvýšenú pozornosť zavlažovaniu pôdy už pri výseve, ale stále polievanie je potrebné aj neskôr.

Ak si chcete vytvoriť vlastnú včeliu pastvinu, kochať sa v nových, pestrofarebných kvetoch, a to všetko realizovať udržateľnejším spôsobom, voľte ekologickú edíciu Garafarm ECO Friendly!

Naše ekologické produkty

Všetky ekologické produkty